مدیریت یک دقیقه یی

مدیریت یک دقیقه یی

اخیرا یک کتاب خواندم به نام «مدیر یک دقیقه ای». این کتاب که به سبک داستان گونه نوشته شده است، یک روش مدیریتی را به خوانندگان معرفی و پیشنهاد میکند. این روش بر ۳ اصل کلی استوار است:

  1. تعیین اهداف یک دقیقه ای
  2. تشویق یک دقیقه ای
  3. توبیخ یک دقیقه ای

نویسنده در کتاب توضیح میدهد که چرا به این روش یک دقیقه ای میگوید و هر یک از اصول این روش را به صورت داستان به مخاطب خود توضیح میدهد.

مدیر یک دقیقه ای

سبک نوشتار و موضوع مطرح شده در کتاب، بسیار جالب است.

راهکارهایی که در این کتاب به آن اشاره شده است، میتواند برای بسیاری از مدیران راهگشا باشد.

خواندن این کتاب را به تمام خوانندگان بلاگ توصیه میکنم.

لینک دانلود کتاب

/ 0 نظر / 25 بازدید