یک بغل قاصدک خوش خبر

در بیشتر اوقات به دنیا آمدن چیزی نو، موجودی جدید، رویایی تازه باعث می‌شود که روزنه‌ها و دریچه‌هایی تازه به زندگی انسان باز شود. روزنه‌ها و دریچه‌هایی که خوبی و 
خوشی و شادی از درون آنها به دنیای خاکستری سرازیر می‌شود. اگر این چیز نو، موجود جدید، رویای تازه از وجود خود انسان سرچشمه گرفته باشد، باعث آغاز مرحله‌ی تازه‌ای در زندگی می‌شود و باعث می‌شود زندگی پس از این اتفاق با زندگی قبل از این اتفاق فرق داشته باشد، هر چند اندک.
و هم‌اکنون «یک بغل قاصدک خوش خبر» به دنیا آمد. موجودی که از وجودم سرچشمه گرفته است. وجودم به شکل واژه‌هایی درآمده و بر صفحه‌ی پاک سپیدی نشسته است تا جهانی را که آفریده‌ام نشان بدهد.

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید